Спирачна система на автомобила и как да я профилактираме.

Спирачна система на автомобила и как да я профилактираме.

Спирачната система е от ключово значение за безопасността на шофьора, пътниците и другите участници в движението. Затова е необходимо да се поддържа в добро състояние и да се проверява редовно за евентуални повреди или износване. В тази статия ще разгледаме някои от основните елементи на спирачната система и как да ги профилактираме.

Спирачни дискове и накладки

Спирачните дискове и накладки са част от дисковите спирачки, които се използват предимно на предните колела на автомобилите. Те работят по принципа на триене между спирачния диск, който е закрепен към колелото, и спирачната накладка, която се притиска към диска от спирачния апарат при натискане на педала на спирачката. Това триене генерира топлина и забавя въртенето на колелото, което води до спиране на автомобила.

Спирачните дискове и накладки са подложени на голямо износване и трябва да се подменят при достигане на минималната дебелина, която е указана от производителя. Ако не се заменят навреме, това може да доведе до повреда на спирачния апарат, удължаване на спирачния път или загуба на контрол над автомобила.

За да проверите състоянието на спирачните дискове и накладки, можете да използвате следните методи:

•  Визуална проверка: Погледнете спирачните дискове и накладки през отворите на джантата или свалете колелото за по-добър достъп. Ако забележите бразди, цепнатини, изгорели петна или ръжда по повърхността на диска, това е знак за износване или повреда. Също така проверете дебелината на накладките - ако е по-малка от 3 мм, трябва да ги смените.
спирачен диск
•  Слушане: Послушайте за скърцане, свистене или чукане при спиране. Това може да означава, че накладките са твърде износени и докосват металната основа до диска, което може да го повреди.

•  Усещане: Усетете за вибрации или треперене на волана или педала на спирачката при спиране. Това може да означава, че дисковете са изкривени или пукнати и не осигуряват равномерно триене с накладките.

Ако установите някой от тези признаци, трябва да смените спирачните дискове и накладки възможно най-скоро. Запомнете, че трябва да ги подменяте по двойки - на всички колела от една ос.

Спирачни барабани и челюсти

Спирачните барабани и челюсти са част от барабанните спирачки, които се използват предимно на задните колела на автомобилите. Те работят по принципа на триене между спирачния барабан, който е закрепен към колелото, и спирачната челюст или накладка, която се разтваря от спирачния цилиндър при натискане на педала на спирачката и създава контакт с вътрешната повърхност на барабана. Това триене генерира топлина и забавя въртенето на колелото, което води до спиране на автомобила.
спирачни дискове и накладки
Спирачните барабани и челюсти също са подложени на голямо износване и трябва да се подменят при достигане на минималната дебелина или диаметър, който е указан от производителя. Ако не се заменят навреме, това може да доведе до повреда на спирачния цилиндър, удължаване на спирачния път или загуба на контрол над автомобилa.

За да проверите състоянието на спирaчните бaрабaни и челюсти, можетe да използвaте следнитe методии:

•  Визуaлна проверка: Свaлeте колeлотo зa по-добър достъп до бaрабaна. Ако зaбeлeжитe браздии, цeпнятинии, изгорeли пeтна или ръжда по повърхността нa бaрабaна, товa e знаk зa износвaне или повредa. Същo такa проверeте дебелината нa чeлюститe - aко e по-малкa от 2 мм, трябва да гии сменитe.

•  Слушанe: Послушайте зa скърцаниеe, свистeне или чуканe при спирaне. Товa можe да означавa, чe чeлюститe c a твърде износени и докосват металната основa до бaрабaна , коетo можe да гo повредии.

•  Усещанe: Усещанe зa вирбацииии или треперене

Спирачна течност

Спирачната течност е специално вещество, което се намира в спирачната система. Когато натиснете педала за спиране, Вие реално натискате бутало, което нагнетява течността. Тази течност предава силата на натиска до спирачните апарати на всички колела и активира спирачните накладки или челюсти.Спирачната течност има важна роля за ефективността и безопасността на спирането, затова трябва да се избира правилно и да се подменя редовно.

Спирачната течност трябва да има следните свойства:

•  Висока температура на кипене: Спирачната течност трябва да издържа на големите температурни натоварвания, които се създават при спиране. Ако течността заври, тя ще образува пара, която ще намали налягането в системата и ще увеличи спирачния път. Затова е необходимо да се използва течност с висока температура на кипене, която да не позволява образуването на пара.прегрял спирачен диск

•  Нисък вискозитет: Спирачната течност трябва да има стабилен вискозитет в широк диапазон от температури. Ако течността е прекалено гъста или прекалено тънка, тя ще затрудни протичането на течността в системата и ще повлияе на реакцията на спирачките. Затова е необходимо да се използва течност с нисък и константен вискозитет.

•  Неагресивност: Спирачната течност трябва да бъде неагресивна към металните и гумените части на спирачната система. Ако течността е корозивна или разтваряща, тя ще повреди спирачните цилиндри, маркучите, уплътненията и други компоненти. Затова е необходимо да се използва течност, която да не причинява корозия или разрушаване.