Quality


       

Въз основа на Регламент за групово освобождаване на ЕО 461/2010 (GVO)


       

Тарос Трейд БГ ООД притежава собствено и уникално решение в Европа за качествени обозначения на продуктите, в съответствие с Единната система за информация за качеството на компонента.


       


 •            
 • O – оригинална част OE 1 с логото на производителя –  запазена марка на производителя на автомобила.

 •            
 • Q - оригинална част OEM/OES2 маркирана с лого – запазена марка на производителя на самия компонент, и който производител произвежда компонентът за първично вграждане в автомобила.

 •            
 • PC - Заменима едрогабаритна част, която е с качество, съответстващо качеството на компонентите, използвани за първично вграждане. Тези части имат допълнителен сертификат за качество, издаден от един от следните институти :: Centro Zaragoza, Thatcham или TÜV Rheinland.

 •            
 • PJ/PJB - заменима част, която е с качество, отговарящо на качеството на компонентите за първично вграждане, според нейния производител. Качеството на тези части е гарантирано от техния производител, указан в каталога.

 •            
 • P - заменима част, която е с качество, сходно на качеството на компонентите за първично вграждане.

 •        

 

       


 •            
 • ZJ - заменима част – не-оригинално, но с високо качество.

 •            
 • Z - всички останали части.

 •        


       

Части от качеството на ZJ и Z могат да бъдат произведени, като се използват различни материали и технология на производство, отколкото за производството на оригиналните части.


       


 •            
 • 1) OE – Оригинални части

 •            
 • 2) OEM – Части от производител, произвеждаш и частите за първично вграждане

 •