Avtosklad.bg
Polcar-Tarostrade logo
1

Отражатели

Отражатели

качество: PJ

Отражателно табло

975-ALL-N-217888

Код: 975-ALL-N-217888

качество :PJ

PJ - заменима част, която е с качество, отговарящо на качеството на компонентите за първично вграждане, според нейния производител. Качеството на тези части е гарантирано от техния производител, указан в каталога.

Страна (ляво/дясно): left=right

Движение: За ляв и десен волан

Производител: EU

форма: триъгълна

Допълнително название: алуминиев лист

Ширина [мм]: 395

Цвят: червено-жълто

Височина [мм]: 395

Хомолгация: ECE

качество: PJ

Отражателно табло

975-ALL-N-217877

Код: 975-ALL-N-217877

качество :PJ

PJ - заменима част, която е с качество, отговарящо на качеството на компонентите за първично вграждане, според нейния производител. Качеството на тези части е гарантирано от техния производител, указан в каталога.

Страна (ляво/дясно): ляв.+дяс.

Продажна единица: дойка

Движение: За ляв и десен волан

Производител: EU

форма: правоъгълно

Ширина [мм]: 565

Цвят: жълто отражателно-червно флоуресцентно

Височина [мм]: 140

Допълнително название: алуминиев лист

Разположение (предно/задно): R

Хомолгация: ECE

качество: PJ

Отражателно табло

975-ALL-N-217878

Код: 975-ALL-N-217878

качество :PJ

PJ - заменима част, която е с качество, отговарящо на качеството на компонентите за първично вграждане, според нейния производител. Качеството на тези части е гарантирано от техния производител, указан в каталога.

Страна (ляво/дясно): ляв.+дяс.

Продажна единица: 4 бр.

Движение: За ляв и десен волан

Производител: EU

Допълнително название: 2 бр леви и 2 бр десни; алуминиев лист

Височина [мм]: 140

Цвят: жълто отражателно-червно флоуресцентно

Разположение (предно/задно): R

Хомолгация: ECE

Ширина [мм]: 282

качество: PJ

Отражателно табло

975-ALL-N-217880

Код: 975-ALL-N-217880

качество :PJ

PJ - заменима част, която е с качество, отговарящо на качеството на компонентите за първично вграждане, според нейния производител. Качеството на тези части е гарантирано от техния производител, указан в каталога.

Страна (ляво/дясно): ляв.+дяс.

Продажна единица: дойка

Движение: За ляв и десен волан

Производител: EU

форма: правоъгълно

Ширина [мм]: 565

Допълнително название: алуминиев лист

Височина [мм]: 140

Цвят: жълто рефлекторно - червено рефлекторно

Разположение (предно/задно): R

Хомолгация: ECE

качество: PJ

Отражателно табло

975-ALL-N-217882

Код: 975-ALL-N-217882

качество :PJ

PJ - заменима част, която е с качество, отговарящо на качеството на компонентите за първично вграждане, според нейния производител. Качеството на тези части е гарантирано от техния производител, указан в каталога.

Движение: За ляв и десен волан

Производител: EU

форма: правоъгълно

Ширина [мм]: 1130

Цвят: жълто отражателно-червно флоуресцентно

Височина [мм]: 140

Допълнително название: алуминиев лист

Разположение (предно/задно): R

Хомолгация: ECE

качество: PJ

Отражателно табло

975-ALL-N-217876

Код: 975-ALL-N-217876

качество :PJ

PJ - заменима част, която е с качество, отговарящо на качеството на компонентите за първично вграждане, според нейния производител. Качеството на тези части е гарантирано от техния производител, указан в каталога.

Движение: За ляв и десен волан

Производител: EU

форма: правоъгълно

Ширина [мм]: 1130

Допълнително название: алуминиев лист

Височина [мм]: 140

Цвят: жълто рефлекторно - червено рефлекторно

Разположение (предно/задно): R

Хомолгация: ECE

качество: PJ

Отражателно табло

975-ALL-N-217881

Код: 975-ALL-N-217881

качество :PJ

PJ - заменима част, която е с качество, отговарящо на качеството на компонентите за първично вграждане, според нейния производител. Качеството на тези части е гарантирано от техния производител, указан в каталога.

Страна (ляво/дясно): left=right

Продажна единица: 4 бр.

Движение: За ляв и десен волан

Производител: EU

дълбочина [мм]: 140

Цвят: жълто рефлекторно - червено рефлекторно

Допълнително название: 2 бр леви и 2 бр десни; алуминиев лист

Разположение (предно/задно): R

Хомолгация: ECE

Ширина [мм]: 282

качество: PJ

Отражателно табло

975-ALL-N-217879

Код: 975-ALL-N-217879

качество :PJ

PJ - заменима част, която е с качество, отговарящо на качеството на компонентите за първично вграждане, според нейния производител. Качеството на тези части е гарантирано от техния производител, указан в каталога.

Движение: За ляв и десен волан

Производител: EU

форма: правоъгълно

Ширина [мм]: 1130

Цвят: жълто рефлекторно - червено рефлекторно

Височина [мм]: 140

Допълнително название: алуминиев лист

Разположение (предно/задно): R

Хомолгация: ECE

качество: PJ

Отражателно табло

975-ALL-N-217887

Код: 975-ALL-N-217887

качество :PJ

PJ - заменима част, която е с качество, отговарящо на качеството на компонентите за първично вграждане, според нейния производител. Качеството на тези части е гарантирано от техния производител, указан в каталога.

Страна (ляво/дясно): left=right

Продажна единица: 4 бр.

Движение: За ляв и десен волан

Производител: EU

форма: правоъгълно

Цвят: жълто рефлекторно - червено рефлекторно

Ширина [мм]: 282

Допълнително название: алуминиев лист

Височина [мм]: 140

Хомолгация: ECE

качество: PJ

Отражателно табло

975-ALL-N-217886

Код: 975-ALL-N-217886

качество :PJ

PJ - заменима част, която е с качество, отговарящо на качеството на компонентите за първично вграждане, според нейния производител. Качеството на тези части е гарантирано от техния производител, указан в каталога.

Страна (ляво/дясно): left=right

Продажна единица: 2 бр.

Движение: За ляв и десен волан

Производител: EU

форма: правоъгълно

Допълнително название: алуминиев лист

Ширина [мм]: 565

Цвят: жълто рефлекторно - червено рефлекторно

Височина [мм]: 140

Хомолгация: ECE

качество: PJ

Отражателно табло

975-ALL-N-217883

Код: 975-ALL-N-217883

качество :PJ

PJ - заменима част, която е с качество, отговарящо на качеството на компонентите за първично вграждане, според нейния производител. Качеството на тези части е гарантирано от техния производител, указан в каталога.

Страна (ляво/дясно): left=right

Продажна единица: опаковка: 2

Движение: За ляв и десен волан

Производител: EU

форма: правоъгълно

Ширина [мм]: 565

Цвят: жълто отражателно-червно флоуресцентно

Височина [мм]: 140

Допълнително название: алуминиев лист

Разположение (предно/задно): R

Хомолгация: ECE

качество: PJ

Отражателно табло

975-ALL-N-217884

Код: 975-ALL-N-217884

качество :PJ

PJ - заменима част, която е с качество, отговарящо на качеството на компонентите за първично вграждане, според нейния производител. Качеството на тези части е гарантирано от техния производител, указан в каталога.

Страна (ляво/дясно): left=right

Продажна единица: 4 бр.

Движение: За ляв и десен волан

Производител: EU

форма: правоъгълно

Ширина [мм]: 282

Цвят: жълто отражателно-червно флоуресцентно

Височина [мм]: 140

Допълнително название: алуминиев лист

Разположение (предно/задно): R

Хомолгация: ECE

качество: PJ

Отражателно табло

975-ALL-N-217885

Код: 975-ALL-N-217885

качество :PJ

PJ - заменима част, която е с качество, отговарящо на качеството на компонентите за първично вграждане, според нейния производител. Качеството на тези части е гарантирано от техния производител, указан в каталога.

Движение: За ляв и десен волан

Производител: EU

форма: правоъгълно

Ширина [мм]: 1130

Цвят: жълто рефлекторно - червено рефлекторно

Височина [мм]: 140

Допълнително название: алуминиев лист

Разположение (предно/задно): R

Хомолгация: ECE